Labbetuss Barnehage

Labbetuss Barnehage er en liten privat foreldredrevet barnehage sentralt i Bodø, med Rensåsparken som nabo. Her har vi 30 barn fordelt på to avdelinger, Solsia 1-3 år og Månetoppen 3-6 år.